.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"PETRO" Sp. z o.o.
66-235 Torzym, Kolonia Poręby

kontakt Tel. 0605554276

1. Lokalizacja
Przy drodze międzynarodowej nr 2 (E-39), około 36 km od przejścia granicznego, po lewej
stronie szosy jadąc w kierunku Świecka.

2. Charakterystyka miejsca

Usytuowanie na prostym odcinku drogi, znakomita widoczność z obu stron jazdy,
widoczne i wyraźne oznakowanie.

3. Sugestie co do zagospodarowania

Istniejąca stacja paliw z dużą grupą stałych klientów, wygodnym parkingiem, barem
szybkiej obsługi, pełnym węzłem sanitarnym.

4. Uzbrojenie terenu
Pełne uzbrojenie w komplet mediów – obiekt istniejący i działający.


stacja paliw: nr działki 319/6, powierzchnia 10900 m2